Košík 0x

0,00 Kč

Zásady zpracování osobních údajů

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníci našich webových stránek jsou pro nás velmi důležité a zavázali jsme se chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookie v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek umožňuje použít soubory cookie při každé návštěvě našeho webu.

B. Shromažďování osobních údajů

Shromážděny, ukládány a používat mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížečů a operačního systému.
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdrojů doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek.
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáte při registraci na našich webových stránkách.
 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytvoříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání.
 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům.
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách.
 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek jsou stránky používat.
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě.
 9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a příspěvku.
 10. informace obsažené v komunikaci, kterou nám pošlete e-mail nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat.
 11. další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním a zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. správa našich webových stránek a podnikání.
 2. úprava našich webových stránek právě vám.
 3. umožnit využívání služeb dostupných na našich webových stránkách.
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek.
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek.
 6. zasílání výpisů, faktura, připomínek plateb a vybírání plateb.
 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení.
 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení.
 9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (zasílání můžete kdykoliv zrušit zde: repas-autodilu.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=4deda8dead85b8d37482b22f9&id=368515cb48.
 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste sdělení s tím souhlasili, e-mailem nebo podobnými technologiemi (můžete nás informovat, pokud marketingové již upozornění).
 11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele).
 12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týká v souvislosti s naším webem.
 13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům.
 14. ověření s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv). A
 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytněte vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníků, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet kterémukoli členu naší skupiny naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona.
 2. v souvislosti s možným nebo budoucím soudním řízením.
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupci) jakékoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme). A
 5. osoba, o které se domnívám, že mohu požádat tyto orgány nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud může podle našeho názoru takový soud nebo nařídit.

S ukázkami případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

E.Mezinárodní přenosy dat

 1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom mohli používat v souladu s těmito zásadami.
 2. Údaje, které jsou uvedeny, mohou být před následujícími zeměmi, které neobsahují zákony na ochranu rovnocenných údajů v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací.
 4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

F. Uchovávání osobních údajů

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom udrželi naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a odstraňování osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Aniž je dotčen článek G 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:
  1. osobní údaje budou smazány k (ZADEJTE DATUM / ČAS). A
  2. (ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES).
 1. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchováváme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahujících osobní údaje
  1.  
   1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona.
   2. pokud se domníváme, že mohou být relevantní pro jakékoli budoucí nebo budoucí soudní řízení. A
   3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

G. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmeme technickou a organizační, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odeslaných přes internet nemůžeme zaručit.
 5. Jste zodpovědní zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web  , nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou, kdy se přihlašujete na náš web).

H. Změny

Tyto zásady můžeme pravidelně aktualizovat zveřejňovat nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

I. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takových informací bude následovat:

 1. zaplacení poplatku (ZADEJTE POPLATEK, POKUD JE RELEVANTNÍ). A
 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti ((UPRAVTE TEXT, ABY ODPOVÍDAL VAŠE POLITIKY za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vaší pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná)).

V rozsahu povoleným zákonem můžeme poskytnout osobní údaje, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi obvykle předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

J. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupů třetích stran nemáme kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost.

K. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

L. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán do prohlížeče a webovým prohlížečem. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá zobrazení. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookie budou uloženy webovými prohlížečem a zůstanou v platnosti až do dat vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné soubory, které uživatel jednoznačně identifikoval, ale osobní údaje, které vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze spojení.

 1. Jména soubory cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:
  1. Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznávání počítače a (ZAHRNUJTE VŠECHNY NÁS, KTERÉ NA VAŠEM STRÁNKU POUŽÍVAJÍ COOKIES, když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / používání nákupního košíku na webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek stránek stránek / analýza použití webových stránek / správa webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamy, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů / popište důvody(y)).
 1. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie – například:
  1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookie pomocí změny nastavení zpracování souborů cookie, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“.
  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí polí „Přijímat soubory cookies z webů“. A
  3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení požadavků údajů“.

Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookie zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

 1. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:
  1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde:   http://support.microsoft.com/kb/278835  ).
  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní historii nastavení“, klikněte na „Zobrazit soubory cookie“ a poté klikněte na „Odstranit všechny soubory cookies“ . A
  3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než klikněte na „Vymazat data prohlížeče“, vyberte „Smazat soubory cookie a další datové stránky a rozšíření“.
 1. Vymazání souboru cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

 

 

2024    Profimania.cz - licencovaný prodejce autodílů

TecDoc